Rólunk

A 10-es Honvéd Hagyományőrző Egyesületet 2014. április 08-án alapítottuk.
Célunknak tartjuk a honvéd hagyományok megőrzősét, átadását nem csak a katonai hagyományőrzés iránt érdeklődőknek, hanem az ifjúság számára is.

Egyesületünk az I. világháború centenáriummának 5 évére (2014 – 2018) tervezett programjai:
(Egyesületünk általános céljaival szorosan összefügg!)
• egy-egy hagyományőrző 10-es honvéd honvédi és 10-es honvéd tiszti egyenruhájának méretre szabása, varratása és korhű teljes felszerelésének legyártatása (korabeli tábori lelkész egyenruhával és kellékeivel rendelkezünk) – megvalósulás esetén díszőrség felállítására leszünk képesek és a centenáriumi rendezvényeket tábori lelkészünk áldása fogja kísérni;
• egyesületünkbe a Nagy Háború és a Magy. Kir. 10. honvéd gyalogezred (toborzóhelyei: Borsod, Heves és Zemplén megyék) témákban kutatókat és lelkes érdeklődőket, gyűjtőket kívánjuk összegyűjteni, az elért kutatási és gyűjtési eredményeinket az egyesület honlapján tesszük közzé;
• Miskolc városának egy turisztikailag frekventált helyén megújítva (a kutatási és gyűjtési eredmények figyelembe vétele mellett) vissza kívánjuk állítani (1917-ben már megrendezett) Miskolc házi ezrede, a 10-es honvédek történetét és kultuszát bemutató reprezentatív, a centenáriumhoz méltó kiállítást;
• kiadjuk a „10-es Honvéd” újság centenáriumi számait, 2014 és 2018 között évente egy-egy alkalommal, hogy számot adjunk az utókornak arról, hogy Miskolc városában és megyénkben a centenáriumi években milyen ünnepségeken emlékeztünk meg magyar világháborús hőseinkről, milyen rendezvényeket szerveztünk és milyen kiadványokat adtunk ki emlékük fennmaradása érdekében; ugyanakkor látókörünkbe került „A volt magy. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma” (1939) c. kötet eredeti kézirat anyaga, amelynek kurtított változata látott idáig napvilágot, valamint felkutatott múzeumi és magángyűjtemények újabb és gazdagabb fotóanyaga lehetőséget adna a kis példányszámban kiadott 10-es honvéd emlékalbum faximile kiadására, a centenáriumi megemlékezések csúcsát jelenthetné;
• felkeressük buszos emlékező- és tanulmányutak formájában a 10-es honvéd gyalogezred határainkon túli csatahelyeit, ahol a magyar hősöknek méltó emléket kívánunk állítani (koszorúzással, kopjafa állítással, emléktábla leleplezéssel, közös ünnepségekkel, az emlékutak megörökítésével), mindezt évente egy-egy alkalommal szervezzük meg, úgymint: 2014-ben Tarnawatka és Limanowa, 2015-ben Gorlicze, 2016 és 2017-ben Úz-völgye és Magyaros határhegy, 2018-ban Hétközség fennsík és Piave, persze, nem mondunk le az I. világháborús hagyományőrzők hazai és nemzetközi találkozóin való részvételekről, szereplésekről sem.

Várjuk egyesületünkbe azokat, akiknek céljaink és centenáriumi megemlékező programjaink tetszenek, és tevékeny részt kívánnak vállalni elkötelezett munkánkban. Szponzorok jelentkezése célprogramjainkra nagyon nagy segítséget jelentene egyesületünk számára.