10-es honvéd emlékmű

A 10-es gyalogezred a Magyar Királyi Honvédség 78. honvéddandárjának kötelékébe tartozott. Az I. világháború éveiben mintegy negyvenezer katona állomásozott a József laktanyában, és indult innen harcba. Az ezred katonáit Borsodból és a környező megyékből sorozták. A 10-es honvédek első hadba küldésére 1914. augusztus 17-én került sor, és 1926. augusztus 20 - ig az orosz fronton, majd 1916 augusztusa és 1918 márciusa között a csíki havasokban, a román fronton harcoltak. Ez utóbbi helyszínen, a Magyaros hegytömbjénél érte el a legnagyobb győzelmet az ezred. A siker nagyságát az is mutatja, hogy József főherceg, aki az erdélyi front hadseregparancsnoka volt, személyes látogatással tisztelgett az ezred előtt. Ennek a sikernek elismeréséül, a magyarosi ütközet 10. évfordulóján Miskolcon felavatták a 10 - es honvéd emlékművet.
Nyugodtan nevezhetjük Miskolc vándorló emlékművének a Vass Viktor szobrászművész alkotta 10-es honvéd szobrot, amely napjainkban a Szent Anna templom melletti téren , majdnem szemben a Herman gimnáziummal található. Hisz amikor 1927-ben József főherceg felavatta, akkor még a Zsolcai kapuban, a Rudolf laktanya bejárata előtt állt, majd a szobrot 1976-ban lebontották és a Hősök temetőjében állították fel. Utóbbi helyről, már a rendszerváltás után hozták át mostani helyére, ami végső soron méltó hely, hisz szemben van a hajdani József laktanyával, ahol egykoron a 10. honvéd gyalogezred békeidőben székelt.


Az emlékmű leírása: a honvéd jobb kezében egy földre támasztott puska, bal kezében pedig egy zászló látható. A dunaharaszti kőből készült alap 3 oldalára bronzkoszorúk kerültek, melyek leveleire az adakozó községek neveit vésték. Az alapzat negyedik oldalán lévő táblán Sassy Csaba verse és az ezred szerencsés kimenetelű ütközeteinek napjai olvashatók.