Sassay Csaba tér átadás

2022.05.21 19:39

2022. május 21-én katonai tiszteletadás mellett adtak nevet Miskolc új terének, a Sassy Csaba térnek. Az átadó ünnepségen részt vett Apáti Zoltán dandártábornok, Veres Pál polgármester. Mellettük a 10-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai is kivették részüket a névadó megemlékezésből. Hagyományőrzőink díszőrséget álltak a Magyar Honvédség tagjaival közösen. Az ünnepségen Szopkó Róbert, az egyesület elnöke mondott méltató beszédet Sassy Csaba életéről.

A Tizeshonvéd utcán áll ma is a tízesek laktanyája, a mai Herman Ottó Gimnázium épülete. Itt magasodik Vass Viktor tizeshonvéd szobra is. A körülötte elterülő kicsiny park, pedig méltán kapja a Sassy Csaba tér elnevezést.

Sassy Csaba a tizeshonvédek krónikása, a miskolci honvéd hagyományok ébrentartója, újságíró, költő, dalszerző és a város társadalmi életének jelentős szervezője volt a két világháború közötti időszakban. Miskolciként rajongott az Avasért, versek sorát írta a hűs pincékben folyó baráti borozásokról, vidám estékről. Újságíróként és lelkes lokálpatriótaként elsődleges feladatának érezte, hogy jobbá tegye az itt lakók életét. Ötletei az Avas fejlesztésére ezt a célt szolgálták. Szűkebb pátriáján túl, hazájának szeretete állítja őt példaként a jelen és jövő generációi elé.

Az első világháború kitörésekor felmentést kapott a katonai szolgálat alól. Ez őt nem állíthatta meg. Bár csak nyolchetes kiképzést kapott, mint póttartalékos, mégis követni akarta az ország védelmében sok miskolci társát. A harctérre való kijutása is ékesen bizonyította Sassy Csaba cselekvő tenni akarását hazájáért. Egészségügyi okok miatt nem osztották be menetszázadba. Azonban hosszú hónapok munkájával elérte, hogy mégis csatlakozhasson a miskolciak szívének oly kedves tizeshonvédekhez. 1915 húsvétján, a galíciai hadszíntéren érte utol a 10. honvéd gyalogezredet és mindvégig mellettük maradt, hogy innentől katonáink hősiességének, dicsőségének hű krónikása legyen, szavaival élve: hét ország frontján. Végül 1918 szeptemberi hazatértéig 41 hónapot töltött a frontokon.

1917. júliusában megjelent a 10-es honvéd tábori újság első száma, melynek szerkesztője és állandó szerzője Sassy Csaba volt. A lap nem öncélú volt, ahogy az első vezércikkben Sáfrány Géza ezredparancsnok megfogalmazta: „A 10-es honvéd minden jövedelme az özvegy- és árvaalap javára szolgál.” Sassy írta a legtöbb cikket az újságba, de megjelentek versei, dalai is az oldalokon. A háború alatt is kiadták új versesköteteit, 1917-ben a Frontról-frontra, 1918-ban A csiki határszélről.

A harctérről való hazatérte után is folytatta a tízesek harcainak bemutatását. 1930-ban jelent meg első világháborús visszaemlékezéseinek, a Hét ország frontján első kötete, majd egy évvel később követte a folytatás. Az ezrednapok szervezésének egyik motorja volt, ilyenkor, ha csak egy lapszám elejéig, de ismét megjelent a 10-es honvéd újság. Hatalmas szervező munkájának legnagyobb eredménye, hogy az 1939-es ezrednapra bemutathatta legnagyobb szabású munkáját, A volt m. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbumát, melynek szinte minden fejezetét ő maga is írta.

A két világháború közötti években Sassy a Lévay József Közművelődési Egyesület főtitkára és a Zeneszerző Szövetség helyi megbízottja volt.

A sors azonban nem tartogatott számára nyugodt öregkort. A második világháború utolsó évében a nyilasok letartóztatták, innen még szerencsésen épen szabadult. 1952-ben, a nagy miskolci kitelepítés során őt is kényszerlakhelyre száműzték. A súlyos beteg Sassyt egy évvel később Pécsre szállították szeretetotthonba.

1960-ban, elfeledve, szeretett Miskolcától távol, csendben ment el, észrevétlen. Haláláról nem emlékeztek meg a miskolci lapok.

A tízesek krónikása, költő, dalszerző, a vásrosát mindig szerető ember emlékének megőrzésére immár van hely, ahol méltóképpen fejet hajthatunk áldozatos munkássága előtt.

 

Képek és a miskolci televízió összefoglalója az eseményről:

minap.hu/cikk/sassy-csaba-tizeshonved-kronikas-emleket-mar-ter-orzi

www.youtube.com/watch?v=yPa7cdByjb8

minap.hu/galeria/sassy-csaba-ter-atadasa#lg=1&slide=0