Esztebneki (Stebník) katonai temető

2015.04.21 16:02

2015. április 18-án felkerestük az esztebneki (Stebník, Szlovák Köztársaság) I. világháborús katonai temetőt.

Stebnik falut az első világháború 1914 november-decemberben érintette, amikor az osztrák-magyar hadsereg hadműveleti helyszínévé vált. A falu életét  komolyabban érintették azok a nehéz csaták, amelyek közvetlen közelében zajlottak, főleg 1915. március második felében, amikor a Nyikolaj Ludovik Ivanov tábornok által vezetett Délnyugati Front elhatározta, hogy további támadást indít a Kárpátokban. Stebnik és Stebnik Huta községek völgye közvetlen hadműveleti területté vált. A területen zajló csata során bekövetkezett egy esemény, amely később a Csehszlovák Köztársaság politikai életébe lépett. Az itteni harcok során történt, hogy a 28. gyalogezred a „ Prágai Gyerekek „ az 1915. április 3-i hivatalos verzió szerint átállt az oroszokhoz. Ezt követően az eseményt mindkét oldal propaganda célokra használta pontatlan információk alapján. Az igazság az, hogy a katonák többségét kemény harcokban fogták el. Nehéz harcok voltak itt 1915 áprilisig. Ezeknek az eredménye a temető létrejötte. .Archív anyagok szerint 189 elesett osztrák-magyar és orosz nemzetiségű katona van itt eltemetve. A katonákat 75 külön sírban temették el. Van 24 sír amelyben 3-5 katona van eltemetve és van 4 tömegsír. A katonai temetőt a „ Beszkid katonai történeti klub „ és Stebnik község önkéntesei állították helyre. A helyreállítást pénzügyileg támogatta a Szlovák Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma, Eperjes Közösségi Alapítványa és az osztrák „Fekete Kereszt” Alapítvány.